Document


Har fra sommeren 2018 leveret tegninger til Hans Rusteds online-medie Document, bestående af den veletablerede document.no og den nyere document.dk.